Denny Wahyuni, M.Pd
NIDN: 2113139301
NIY:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: 13 Desember 1993
Agama: Islam
Pendidikan: S-2 UIN Suska
Jurusan: Pendidikan Agama Islam
Jabatan Fungsional: Tenaga Pengajar
Program Studi: Pendidikan Agama Islam
Alamat : Batu Gajah
https://web.facebook.com/dennywahyuni.deni