Dr. Mariatul Hikmah, MA
NIDN: 2106098101
NIY:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Pekanbaru, 06 September 1981
Agama: Islam
Pendidikan: S-3 Pendidikan Agama Islam UIN Suska
Jurusan: Pendidikan Agama Islam
Jabatan Fungsional: Ketua STAI Nurul Falah Airmolek /Lektor 300
Program Studi: Pendidikan Agama Islam
Alamat : Batu Gajah, Airmolek
mariatulhikmah77@gmail.com
https://web.facebook.com/mariatul.hikmah.108